Wizyta studentów Politechniki Białostockiej.

W listopadzie br. nasza firma Aqua System Białystok wraz z Politechniką Białostocką zawarła porozumienie o współpracy. Owocem czego była wizyta studyjna studentów Wydziału Architektury Krajobrazu w ramach projektu : „2work-kompleksowy program kształtujący kompetencje i kwalifikacje, zwiększający szanse absolwentów na rynku pracy”. Tematem warsztatów był : System nawadniający tereny zielone, zastosowanie, zasada działania. Z ogromną przyjemnością mogliśmy podzielić się naszą wiedzą. Czekamy na kolejne wizyty.