System nawadniający przy Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

Zakończyliśmy montaż systemów nawadniających przy ZUOK w Białymstoku.

Instalacja została wykonana w oparciu o projekt przedstawiony przez inwestora.
Źródłem zasilania systemu jest zbiornik uzupełniony wodą opadową, co jest ekologicznym rozwiązaniem, ponieważ nie wykorzystuje wody użytkowej.

Mózgiem systemu jest zaawansowany technologicznie sterownik marki Rain Bird, który współpracuje z bezprzewodowym czujnikiem opadu deszczu Rain Bird. Urządzenie jest połączone ze specjalnym interfejsem sterującym, który podłączony jest do sterownika. Dzięki temu system monitoruje stan pogodowy na zewnątrz – wskazuje aktualną temperaturę oraz wyznacza aktualną wartość opadu deszczu.

Dzięki zamontowaniu wydajnej pompy oraz zastosowaniu wysokiej jakości zraszaczy i odpowiednich dysz, możliwe było rozbudowanie poszczególnych sekcji do dużej ilości zraszaczy sięgających nawet do 40 urządzeń.