Kratki trawnikowe ECOBRUK STRONG

Przeznaczona jest do wzmacniania powierzchni nawierzchni utwardzonej, przeznaczonej dla ruchu pojazdów samochodowych, wraz z możliwością ochrony rosnącej w niej trawy przed intensywnym działaniem pochodzącym od kół pojazdów samochodowych. Kratka drogowa ECOBRUK STRONG jest wykonana metodą wtryskową z polietylenu o symbolu HDPE i dużej gęstości, uzyskiwanego z procesu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych. W tym samym systemie może być ponownie stosowana.

 

ZASTOSOWANIE:

 • pozwala na powiększenie powierzchni biologicznie czynnej;
 • kratka trawnikowa ECOBRUK STRONG przenosi powierzchniowe naciski jednostkowe do ok. 2,02 MPa;
 • podczas opadów atmosferycznych kratka stabilizuje grunt i zabezpiecza pojazdy przed ugrzęźnięciem. Jednocześnie umożliwia naturalną cyrkulację wody;
 • kratka ECOBRUK STRONG może być stosowana również przy obsiewie nawierzchni w celu zapewnienia estetycznego wyglądu i z jednoczesną ochroną rosnącej w niej trawy przed zniszczeniem od kół pojazdów samochodowych.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

 1. Warstwa wierzchnia zbudowan z kratki trawnikowej wraz z podłożem trawnika lub podsypką piaskowo – grysową,
 2. Warstwa podbudowy.

PARAMETRY TECHNICZNE:

 • długość 472 mm,
 • szerokość 472 mm,
 • wysokość 39 mm,
 • 1m2 = 4,49 szt. ,
 • ciężar 1 szt. = 1,05 kg +/- 11%,
 • ciężar 1 m2 = 4,71 kg
 • ilość sztuk na palecie (100 x 100 cm)= 240 szt.
 • wysokość 240 szt. wraz z paletą = 250 cm