SYSTEM NAWADNIAJĄCY - ZRÓB TO SAM !!!

Projekt systemu nawadniającego GRATIS!

Przy zakupie kompletnego systemu nawadniania projekt oraz schematy montażowe otrzymają Państwo bezpłatnie. Zapewniamy wsparcie oraz pomoc techniczną na każdym etapie montażu.

WSZYSTKIE ELEMENTY SYSTEMU OBJĘTE SĄ GWARANCJĄ PRODUCENTA.
NATOMIAST Z NASZEJ STRONY GWARANTUJEMY, ŻE ZAPROJEKTOWANY PRZEZ NAS SYSTEM BĘDZIE W 100% SPRAWNY.

Do wykonania prawidłowego projektu niezbędne są parametry:

  • ciśnienie źródła wody (jednostka: bar, atm),
  • wydajność źródła wody (przepływ, jednostka: m3/h, l/h, l/min, l/s),
  • lokalizacja sterownika (przyłącze prądowe 230 V/50 Hz).

oraz:

  • Projekt nasadzeń,
  • Plan sporządzony przy zachowaniu odpowiedniej skali lub dokładnie zwymiarowany.

      Jeśli nie dysponują Państwo rzutem terenu i parametrami wody - przyjedziemy, rozrysujemy teren do podlania i wykonamy niezbędne pomiary.